Zarząd Oddziału (kadencja 2022-2026):

 • Przewodniczący - dr hab. n. med. Marek Roslan
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marcin Matuszewski
 • Skarbnik - dr Michał Borowik
 • Sekretarz - dr n. med. Maciej Przudzik
 • Członkowie Zarządu - dr Marcin Jarzemski, dr n. med. Piotr Adamkiewicz

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący - dr n. med. Marcin Markuszewski

 • Członkowie - dr n. med. Adam Kałużny, dr Adam Ostrowski

Adres:

 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
 • SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
 • Aleja Wojska Polskiego 37
 • 10-228 Olsztyn

Tel. 89 539 85 03