Akredytowane aktywności w roku 2019

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych napodstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnieniaobowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy ilekarzy dentystów”.

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

Praktyczny kurs Laparoskopia w urologii

Olsztyn

od 21.01.2019

do 22.01.2019

Dr med. P. Jarzemski,
"Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe",
Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego
nr 2 im. J. Bizielaw Bydgoszczy,
pod patronatem Sekcji Endourologii
i ESWL PTU

2

16

Kurs
"Laparoskopowe warsztaty urologiczne -
prostatektomia radykalna"
cz. I - dla początkujących
(Entry Level)

ECZ Otwock

od 20.02.2019

do 21.02.2019

Dr med. Łukasz Nyk

II Klinika Urologii ECZ Otwock

we współpracy
z Oddziałem Mazowieckim PTU

2 12

VI Sympozjum
Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

Warszawa

2.03.2019

Dr hab. med. Jakub Dobruch

Sekcja Urologii Onkologicznej PTU

2 7

Kurs

"Laparoskopowe warsztaty urologiczne -
prostatektomia radykalna"

cz. II - dla zaawansowanych

(Advanced Level)

ECZ Otwock

20-21.03.2019

17-18.04.2019

22-23.05.2019

26-27.06.2019

Dr med. Łukasz Nyk

II Klinika Urologii ECZ Otwock

we współpracy
z Oddziałem Mazowieckim PTU

2 16

XXVIISympozjum
Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Bydgoszcz

od 12.04.2019

do 13.04.2019

Dr med. Piotr Jarzemski

Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2 10

Kurs "Chirurgiczne leczenie nowotworów układu moczowego z wykorzystaniem minimalnie inwazyjnych technik"

Warszawa

od 23.05.2019

do 24.05.2019

Prof. T. Demkow, dr n. med. A. Przewor, dr n. med. P. Kryst,

Klinika Nowotworów Układu Moczowego COI we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU

2 10

XVI Lubelskie Dni Urologiczne -
Uroonkologia 2019

Kaziemierz Dolny

od 31.05.2019

do 1.06.2019

Prof. K. Bar, Katedra i Klinika Urologii UM w Lublinie we współpracy
z Oddziałem Lubelskim PTU

2 9

49. Kongres Naukowy PTU

Katowice

od 12.06.2019

do 15.06.2019

Zarząd Główny PTU,

Biuro Kongresowe PTU

2 20

Kurs "Laparoskowe warsztaty urologiczne - prostatektomia radykalna" cz. II - dla zaawansowanych (Advanced Level)

ECZ Otwock

18-19.09.2019

23-24.10.2019

6-7.11.2019

Dr med. Łukasz Nyk

II Klinika Urologii ECZ Otwock

we współpracy
z Oddziałem Mazowieckim PTU

2 16

Konferencja XXIV UROSILESIANA

Szczyrk

od 27.09.2019

do 29.09.2019

Prof. A. Paradysz

Klinika Urologii w Zabrzu
we współpracy z Oddziałem Śląskim PTU i Oddziałem Dolnośląskim PTU

2 10

Sympozjum Naukowe
Oddziału Północno-Zachodniego
i Sekcji Urologów Wojskowych PTU

Gdańsk

od 18.10.2019

do 19.10.2019

Dr hab. med. M. Matuszewski,
Oddział Północno-Zachodni PTU,
Dr hab. med. Zbigniew Jabłonowski,
Sekcja Urologów Wojskowych PTU
2 8

Sympozjum

IX Mazowieckie Dni Urologiczne

Mszczonów

od 15.11.2019

do 16.11.2019

Dr med. Piotr Kryst,

Oddział Mazowiecki PTU

2 12