System punktacji kredytowej CME-CPD (Continuing Medical Education - Continuing Professional Development) został uruchomiony w Polsce 1 stycznia 2002 roku. Decyzją ówczesnego prezesa PTU, profesora Andrzeja Borówki i Zarządu Głównego PTU zaadaptowany został system stworzony przez profesora Alberto Matosa-Ferreirę i wdrożony przez European Board of Urology. Polskie Towarzystwo Urologiczne było pierwszym krajowym stowarzyszeniem urologicznym w Europie, które podjęło się takiego przedsięwzięcia we współpracy z EBU.

W roku 2004 zacieśnienie współpracy European Board of Urology i European Association of Urology zaowocowało wspólną inicjatywą o nazwie EU-ACME (European Urology - Accredited Continuing Medical Education). Celem tej inicjatywy było usprawnienie działania oraz promowanie systemu CME-CPD na poziomie ogólnoeuropejskim.

System punktacji kredytowej CME-CPD, oparty jest na gromadzeniu punktów za określone aktywności naukowe. Uzyskane punkty rejestrowane są na indywidualnych kontach uczestników systemu. Jest to podstawa do przygotowania raportów rocznych EU-ACME i dyplomów PTU. Rzetelny rejestr punktów CME-CPD dokumentuje ciągłe doskonalenie zawodowe uczestników systemu.

Od stycznia 2015 roku system CME-CPD koordynowany przez PTU działa na nowych zasadach. Podstawą zmian w funkcjonowaniu systemu CME-CPD było uznanie przez UEMS i EBU Naczelnej Izby Lekarskiej za organ akredytujący wydarzenia naukowe w Polsce. Celem wprowadzanych przez UEMS i EBU zmian jest dążenie do harmonizacji systemów oceny aktywności naukowej, edukacyjnej i zawodowej lekarzy w Europie i na świecie.

System CME-CPD adresowany jest do specjalistów urologów. Koszt uczestnictwa członków PTU w systemie CME-CPD (10 Euro rocznie) pokrywa Zarząd Główny PTU. Z systemu CME-CPD koordynowanego przez PTU automatycznie wyrejestrowywane są osoby, które nie płacą składki członkowskiej PTU lub/i nie uzyskują żadnych punktów w ciągu dwóch kolejnych lat.