Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Urologicznego Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub w dziedzinie urologii. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków PTU na wniosek Zarządu Głównego zwykłą większością głosów.

In accordance with the Statute of the Polish Urological Association, an Honorary Member of the Association may be a person of particular merit for PUA or in the field of urology. The title of Honorary Member is granted by the General Meeting of PUA Members at the request of PUA Board by a simple majority of votes.

Członkowie Honorowi:

2023

 • Piotr Chłosta

2022

 • Artur A. Antoniewicz
 • Bolesław Kuzaka

2020

 • Bernard Malavaud
 • Shahrokh F. Shariat
 • Romuald Zdrojowy

2019

 • Manoj Monga
 • Bertrand Tombal
 • Robert Swartz

2018

 • Ivan Mincik
 • Steven Joniau

2017

 • Krzysztof Bar
 • Andrzej Paradysz
 • Henryk Zieliński
 • Jean de la Rosette
 • Péter Nyirády
 • Jacques Irani

2015

 • Barbara Darewicz
 • Jacek Fijuth
 • Waldemar Różański

2014

 • Marko Babjuk
 • Józef Matych

2013

 • Marek Sosnowski
 • Manfred Wirth

2012

 • Paul David Abel
 • Jens Rassweiler
 • Hein van Poppel

2011

 • Edoardo Austoni
 • Hassan Abol Eneim
 • Margit Fisch

2010

 • Wojciech Pypno
 • Joachim Thüroff
 • Tadeusz Zajączkowski

2009

 • Per-Anders Abrahamsson
 • Andrzej Borówka
 • Marek Krawczyk
 • Jan Lubiński

2008

 • Zofia Salska
 • Zbigniew Wolski
 • Andrzej Sikorski

2007

 • Jakubowski Wiesław
 • Jan Chojna
 • Andrzej Kidawa

2006

 • Zbigniew Kwias
 • Walter Artibani
 • Alberto de Matos-Ferreira

2005

 • Imre Romics
 • Sava Perović

2004

 • Janusz Antoni Judycki
 • Mieczysław Fryczkowski
 • Johan Marien Nijman
 • Theo M. de Reijke

2003

 • Andrzej Koziak
 • Reginald Chapple Christopher
 • Zbigniew Petrovich
 • Friedhelm Schreiter

2002

 • Jerzy Lorenz
 • Stefan Loening
 • Tadeusz Sadowski
 • Czesław Szymkiewicz

2000

 • Jerzy Gajewski
 • Michael Marberger
 • Melchior Hansjörg
 • Hugh N. Whitfield

1998

 • Andrzej Borkowski

1997

 • Daniel Beurton
 • Guy M.B. Vallancien
 • Laurent Boccon-Gibod

1996

 • Rolf Ackermann
 • Mirosław Kazoń

1995

 • Heribert Kaule
 • Philip H. Smith
 • Francesco Pagano
 • Winfried Jellinghaus
 • Hubert Frohmüller

1994

 • Zev Wajsman
 • Romuald Sztaba
 • Adam Szkodny
 • Kazimierz Łodziński
 • Louis Denis

1993

 • Fritz H. Schröder
 • Witold Rudowski
 • Jan Nielubowicz

1992

 • Jarowit Stolarczyk

1990

 • Frans J.M. Debruyne

1989

 • Zbigniew Lewicki
 • Rudjer Novak Sc

1988

 • Kazimierz Adamkiewicz
 • Tadeusz Krzeski

1986

 • Jerzy Jan Buliński

1984

 • Zenon Wasilewski
 • Winfried E. Vahlensieck

1979

 • Vaclav Paćes
 • Ludwik Jerzy Mazurek
 • Jan Leńko
 • Jan Kucera

1978

 • Vladimir Zvara
 • Jerzy Zieliński(Feliks Emil Rathauser)
 • Aleksander Wigura
 • Vadim Rusakow Ivanowicz

1976

 • Antoni Szczerbo
 • Karol Motz
 • Eduard Hradec

1974

 • Antoni Wojewski Alfons
 • Wilhelm Sinner
 • Konrad Lange
 • Anton Czerwenakow Francow
 • Ferenc Balogh
 • Stefan Jacenty Wesołowski
 • Tadeusz Lorenz
 • Jerzy Fryszman
 • Zygmunt Bartkowiak

1972

 • Emil Michałowski

1970

 • Pierre Fabre
 • Antal Babics

1968

 • Włodzimierz Gawroński

1962

 • Jean Cibert
 • Roger Couvelaire
 • Frumkin Anatolij Pawłowicz
 • Einar Ljunggren
 • Louis Michon
 • Karel Neuwirt
 • Anton Pytel Jakowlewicz
 • Aram Jakowlewicz Abramjan

1960

 • Alfred Narath Peter
 • Franco de Gironcoli

1958

 • Stanisław Laskowicki

1957

 • Kornel Michejda

1954

 • Bolesław Szarecki