Komitet Naukowy PTU

Głównym zadaniem Komitetu jest współpraca z Zarządem Głównym PTU w zakresie opracowywania programu naukowego dorocznych kongresów naukowych Stowarzyszenia. Do członków Komitetu należy dbałość o poziom merytoryczny kongresu. Zajmują się oni zbieraniem propozycji programowych od członków PTU. Sugerują tematy sesji problemowych oraz dobór prelegentów, w tym gości z zagranicy. Do nich należy też zakwalifikowanie bądź odrzucenie nadesłanych prac na podstawie recenzji punktowych wystawianych przez osoby specjalizujące się w danym zagadnieniu (prace wysyłane są do recenzentów anonimowo). Przewodniczący Komitetu przedstawia wstępne propozycje programowe zjazdu Zarządowi Głównemu PTU, a następnie opracowuje szczegółowy program we współpracy z Biurem Kongresowym PTU. Przewodniczącym Komitetu Naukowego PTU jest prof. dr hab. med. Tomasz Drewa.

Komitet Edukacji PTU

Przewodniczącym Komitetu Edukacji PTU jest prof. dr hab. med. Jakub Dobruch.

Do głównych zadań Komitetu Edukacji należy:

  • Nadzór nad Szkołą Urologii Komitetu Edukacji PTU
  • Współpraca z Biurem Wydawniczym PTU

Szkoła Urologii Komitetu Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Początkowo działania Szkoły Urologii obejmowały organizację kursów podyplomowych dla urologów, które odbywały się w wielu miastach Polski. Od 2004 roku kursy Szkoły Urologii zostały włączone do programu Kongresu Naukowego PTU.

Komitet Historyczny PTU

Do 26 czerwca 2003 roku przewodniczącym Komitetu Historycznego był dr n. med. Andrzej Kidawa, a od listopada 2003 jest nim dr hab. med. Roman Sosnowski

Prelegenci przedstawiają sylwetki wybitnych lekarzy, historie poszczególnych placówek urologicznych oraz rozwój metod diagnostycznych i terapeutycznych. W ostatnich latach goście z zagranicy przedstawiali historię urologii poszczególnych krajów europejskich.

Przez pewien czas w czasopiśmie „Przegląd Urologiczny” prowadzony był dział poświecony tym zagadnieniom. Dzięki temu możliwe było przybliżenie czytelnikom wielu postaci wybitnych i zasłużonych dla urologii lekarzy.

Od kilku lat Komitet Historyczny czynnie współpracuje z Komitetem Historycznym Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (patrz www.uroweb.org).

Komitet Ordynatorów PTU

W skład Komitetu ordynatorów wchodzą:

  • Piotr Jarzemski
  • Sławomir Listopadzki
  • Grzegorz Krzyżanowski
  • Adam Michalski
  • Piotr Nowakowski
  • Krzysztof Bar