Ultrasonografia urologiczna, tom I

Andrzej Lewicki

pod redakcją naukową prof. Piotra Chłosty oraz prof. Wiesława Jakubowskiego

Autorzy: Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski, Anna Lewicka, Agnieszka Chomicz
Twarda oprawa
Format: 17 cm x 24 cm
Objętość: 312 stron
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-945-019-4-5
Cena: 65 zł brutto

Zamówienia należy składać elektronicznie - irena.komorowska@ptu.net.pl

ZAMÓW KSIĄŻKĘ / WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAMÓWIENIA - NAKŁAD WYCZERPANY


Spis treści:
Wprowadzenie
Wstęp do ultrasonografii - dlaczego to działa? Fizyczne podstawy diagnostyki ultradźwiękowej
Aparaturowe podstawy badania ultrasonograficznego w skali szarości
Widać czy nie widać? Oto jest pytanie. Artefakty w badaniu ultrasonograficznym w skali szarości
Anatomia ultrasonograficzna nerek prawidłowych oraz wariantów rozwojowych nerek. Technika badania ultrasonograficznego nerek
Diagnostyka ultrasonograficzna wad wrodzonych nerek
Diagnostyka ultrasonograficzna zmian torbielowatych nerek - torbielowatości
Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - rak nerkowokomórkowy
Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - naczyniakomięśniakotłuszczak
Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - zrosty z układów limfatycznego i krwiotwórczego
Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - guzy układu kielichowo-miedniczkowego, przerzuty innych nowotworów do nerek, gruczolak kwasochłonny, mięśniak gładkokomórkowy
Diagnostyka ultrasonograficzna kamicy nerkowej
Diagnostyka ultrasonograficzna zastoju moczu w górnych drogach moczowych
Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych nerek
Diagnostyka ultrasonograficzna urazów nerek
Diagnostyka ultrasonograficzna pęcherza moczowego: pęcherz prawidłowy i wady rozwojowe
Diagnostyka ultrasonograficzna pęcherza moczowego: zmiany w przebiegu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych
Diagnostyka ultrasonograficzna pęcherza moczowego: guzy i zmiany imitujące guzy pęcherza moczowego

ultrasonografia_1

Ultrasonografia urologiczna, tom II

Andrzej Lewicki

pod redakcją naukową prof. Piotra Chłosty oraz prof. Wiesława Jakubowskiego

Autorzy: Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski, Anna Lewicka, Agnieszka Chomicz
Twarda oprawa
Format: 17 cm x 24 cm
Objętość: 220 stron
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-961744-13
Cena: 65 zł brutto

Zamówienia należy składać elektronicznie - irena.komorowska@ptu.net.pl

ZAMÓW KSIĄŻKĘ / WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAMÓWIENIA


Spis treści:
Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego: dostęp przezbrzuszny
Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: anatomia ultrasonograficzna i technika badania
Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: wady rozwojowe
Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: mikro- i makrozwapnienia
Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: urazy
Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: niezłośliwe zmiany jąder
Diagnostyka ultrasonograficzna guzów jąder: guzy zarodkowe
Diagnostyka ultrasonograficzna guzów jąder: guzy niezarodkowe
Diagnostyka ultrasonograficzna guzów jąder: zmiany niewyczuwalne palpacyjnie
Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych narządów moszny: zapalenia najądrza i jądra
Diagnostyka ultrasonograficzna rzadziej spotykanych chorób zapalnych narządów moszny: gruźlicy, sarkoidozy, zapalenia naczyń jądra, zapalenia worka mosznowego
Diagnostyka ultrasonograficzna moszny: zmiany ogniskowe położone pozajądrowo
Diagnostyka ultrasonograficzna moszny: żylaki powrózka nasiennego
Diagnostyka ultrasonograficzna: „ostra moszna”

ultrasonografia_2