AKREDYTOWANE WYDARZENIA W 2022 ROKU

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych na podstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.

NAZWA WYDARZENIA NAUKOWEGO CZAS TRWANIA ORGANIZATOR LICZBA
PUNKTÓW

KREDYTOWYCH

9. Sympozjum
Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

Warszawa

4-5.03.2022 Prof. Jakub Dobruch
Przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej PTU
8

28. Sympozjum
Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Warszawa

8-9.04.2022 Dr hab. Piotr Jarzemski, dr Marek Zawadzki,
Oddział Urologii Szpitala św. Anny
w Piasecznie, Biuro Kongresowe PTU
13

XVII Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 2022


Lublin

27-29.05.2022 Prof. Krzysztof Bar, 
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej UM w Lublinie
we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTU
9

52. Kongres Naukowy PTU

Warszawa

19-21.09.2022

Zarząd Główny PTU, 

Biuro Kongresowe PTU

17

IX Warszawska Konferencja Urologii Dziecięcej 

8.09.2022

Dr med. Piotr Gastoł,
Klinika Urologii Dziecięcej IP CZD
we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU

6

IV Zjazd Polskiego Towarzysztwa Urologii Dziecięcej 

9-10.09.2022 Dr med. Piotr Gastoł,
Klinika Urologii Dziecięcej IP CZD
we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU
9

UROSILESIANA XXV


Jelenia Góra

30.09.2022 - 2.10.2022 Prof. J. Dembowski, Dr med. M. Wróbel,
Uniwersyteckie Centrum Urologii we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim i Śląskim PTU
12

Zjazd Naukowy Oddziału Wielkopolskiego PTU

Boszkowo

7-8.10.2022 Dr D. Musielak, Dr P. Gajda,
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej WSZ w Lesznie we współpracy z Oddziałem Wielkopolskim PTU
6

Warsztaty
"Laparoskopia w urologii" 

Kraków

26-27.10.2022

ODWOŁANE

Dr hab. B. Gryglewska, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, UJ CM we współpracy z Oddziałem Krakowskim PTU 16

Sympozjum Naukowe
Oddziału Północno-Zachodniego
i Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Bydgoszcz

18-19.11.2022 Prof. M. Matuszewski, Oddział Północno-Zachodni PTU,
Dr hab. med. P. Jarzemski, prof. UMK, Sekcja Endourologii i ESWL PTU
9

Sympozjum Naukowe
X Mazowieckie Dni Urologiczne

Mszczonów

18-19.11.2022 Dr hab. med. Piotr Kryst, prof. CMKP,
Oddział Mazowiecki PTU
10