AKREDYTOWANE WYDARZENIA W 2024 ROKU

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych na podstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.

NAZWA WYDARZENIA NAUKOWEGO TERMIN ORGANIZATOR LICZBA
PUNKTÓW

KREDYTOWYCH

Praktyczny Kurs Laparoskopowy

Olsztyn

29.01-30.01
oraz
31.01-1.02
2024r.
Prof. P. Jarzemski
Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe, Klinika Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy we współpracy z Sekcją Endourologii i ESWL PTU
16

54. Kongres Naukowy PTU

Łódź

 13.06-15.06.2024  Zarząd Główny PTU,
Biuro Kongresowe PTU
18

XIX Lubelskie Dni Urologiczne – Uroonkologia 2024

Puławy

 24.05-25.05.2024  Prof. Krzysztof Bar, Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej SPSK 4 w Lublinie we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTU 10