Akredytowane aktywności w roku 2018

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych napodstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy ilekarzy dentystów”.

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

Praktyczny kurs

Laparoskopia w urologii

Olsztyn

od 22.01.2018

do 27.01.2018

(trzy dwudniowecykle)

Dr med. P. Jarzemski,
"Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe",
Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. J. Bizielaw Bydgoszczy,
pod patronatem Sekcji Endourologii i ESWL PTU

2 16

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zaburzenia seksualne - postępy w leczeniu"

Białowieża

od 26.01.2018

do 28.01.2018

Prof. B. Darewicz,
Oddział Białostocki PTU,
Klinika Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
2 8

V Sympozjum
Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

Warszawa

3.03.2018

Dr hab.med. J.Dobruch,

Sekcja Urologii Onkologicznej PTU

2 7

Konferencja "II Śląski Dzień Uroonkologii"

Szczyrk

od 9.03.2018

do 10.03.2018

Prof. A. Paradysz,

Klinika Urologii ŚUM w Zabrzu,

we współpracy m. in. ze Śląskim Oddziałem PTU

2 6

XXVISympozjum
Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Bydgoszcz

od 13.04.2018

do 14.04.2018

Dr med. Piotr Jarzemski,

Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2 11

XV Jubileuszowe Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 2018

Lublin

od 24.05.2018

do 25.05.2018

Prof. K. Bar,

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej UM we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTU

2 10

48. Kongres Naukowy PTU

Katowice

od 11.06.2018

do 14.06.2018

Zarząd Główny PTU,

Biuro Kongresowe PTU

2

22

8th Warsaw Conference of Paediatric Urology

Radziejowice

od 6.09.2018

do 8.09.2018

Dr hab. med. M. Baka-Ostrowska,

Klinika Urologii Dziecięcej CZD
we współpracy
zOddziałem Mazowieckim PTU

2 14

Polsko-Ukraińska
Konferencja Urologów - UROSILESIANA XXIII

Karpacz

od 14.09.2018

do 16.09.2018

Prof. J.Dembowski,

Katedra i Klinika Urologii UM we Wrocławiu,
we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim PTU, Oddziałem Śląskim PTU, Społecznym Komitetetem Rozwoju Urologii Dolnośląskiej

2 13

Laparoskopowy kurs dla zaawansowanych z zakresu prostatektomii laparoskopowej

Bydgoszcz

od 1.10.2018

do 2.10.2018

Dr med. P. Jarzemski,

"Bydgoskie Warsztaty Laparoskopowe",

Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. J. Biziela,

pod patronatem Sekcji Endourologii i ESWL PTU

2 17

I Sympozjum
Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU

Warszawa

6.10.2018

Prof. A. Paradysz,

Oddział Śląski PTU

2 3

Sympozjum Naukowe
Oddziału Północno-Zachodniego
i Sekcji Urologów Wojskowych PTU

Elbląg

od 19.10.2018

do 20.10.2018

Dr hab. med. Marcin Matuszewski,

Oddział Północno-Zachodni PTU,

Dr hab. med. Zbigniew Jabłonowski,

Sekcja Urologów Wojskowych PTU

2 7

Kurs praktyczny - Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Bydgoszcz

od 22.10.2018

do 23.10.2018

Dr med. P. Jarzemski,

"Bydgoskie Warsztaty Laparoskopowe",

Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. J. Biziela,

pod patronatem Sekcji Endourologii i ESWL PTU

2 16

Sympozjum
"VIII Mazowieckie Dni Urologiczne"

Mszczonów

od 23.11.2018

do 24.11.2018

Dr med. Piotr Kryst,

Oddział Mazowiecki PTU

2 10