1. Łódzkie Dni Urologiczne - zaproszenie
Workshop on Urehtral Reconstruction - zaproszenie
Mazowiecki Dzień Urologiczny, 18 listopada 2023, Józefów
WIELODYSCYPLINARNE DEBATY URO-ONKO - 27.10.2023, SZCZECIN
Projekt PRAISE-U - wypełnij ankietę
Workshop “Pediatric Endourology for Stone Management: What is new in 2023?