SympURON II - 19-20.05.2023 - zaproszenie
UROonco23 - zaproszenie
ICS 2023 - zgłoś pracę
30. Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL - Zaproszenie
Sympozjum Naukowe - urologia czynnościowa, rekonstrukcyjna i onkologiczna 2023
38th Annual Congress EAU23 - zaproszenie