SKŁADKA CZŁONKOWSKA PTU ZA ROK 2023
Wytyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty
Sympozjum OPZ/ENDO 2022, Bydgoszcz - podsumowanie
Sympozjum Naukowe Oddziału Północno-Zachodniego oraz Sekcji Endourologii i ESWL PTU
POWOŁANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTU - KADENCJA 2022 - 2026
SKŁADKA CZŁONKOWSKA PTU ZA ROK 2022